مختصری درباره استانهای کانادا

 toronto_old_new_buildings.jpg

استانهای  کانادا

کشور کانادا دارای سیزده استان و ۳ منطقه بوده که ذیلاً شرح مختصری از وضعیت جغرافیائی این استانها ذکر می گردد :

 ایالت آلبرتا

  مرکز ایالت : ادمونتون    

 اين ايالت با دارا بودن وسعتی در حدود 661,188 کيلومتر مربع تقريباً به وسعت ايالت تگزاس امريکا نزديک است. زمستان های طولانی وسرد و تابستانهای ملايم و گرم با بادهای معتدل از جانب اقيانوس آرام از ويژگی های آب و هوايی اين منطقه به شمار می آيد.

  اولين مردمان بومی آلبرتا در مناطق شمالی و مرکزی اين ايالت زندگی می کردند. با احداث شبکهٌ راه آهن در سال1883 جمعيت اين منطقه به طور ناگهانی افزايش يافت. از عوامل ديگری که موجب رشد جمعيت اين منطقه شد کشت گونه ای جديد از گندم بود که در زمين های اين ايالت به خوبی رشد می کرد. اين ايالت به احترام چهارمين دختر ملکهٌ ويکتوريا – پرنس لوئيز کارولين آلبرتا – به نام وی نام گذاری شد، ودر اول سپتامبر سال 1905 به عنوان يکی از ايالت های کانادا به رسميت شناخته شد و مرکز آن ادمونتون نام گرفت.

جمعيت 2/7 ميليون نفری اين ايالت از نژادها و تيره های گونا گون مردم از گوشه و کنار جهان تشکيل شده است. امروزه حدود 44 درصد مردم اين ايالت انگليسی الاصل بوده وپس از آن بزرگترين گروه های جمعيت را آلمان، اکراين، فرانسه، اسکانديناوی و هندی ها تشکيل می دهند. انگليسی زبان رايج اکثر مردم بوده و اديان گوناگون در اين منطقه يافت می شود.

آلبرتا در زمينهٌ کشاورزی از اقتصاد پررونقی برخوردار است و در حدود20% درآمد سالانهٌ کانادا در اين ايالت توليد می شود.

ایالت بریتیش کلمبیا

مرکز ايالت: ويکتوريا

بريتيش کلمبيا غربی ترين ايالت کانادا در منتهي اليه سواحل شرقی اقيانوس آرام واقع شده و يکی از مناطق کوهستانی امريکای شمالی به شمار می آيد. اين ايالت توسط ايالت آلبرتا،
 سرزمين يوکون و آلاسکا احاطه شده است. مساحت کل اين ايالت 948,601 کيلومتر مربع است. بيشتر مناطق اين ايالت در کرانه های اقيانوس آرام به شکل جزاير بزرگ و کوچکی ديده می شوند که زنجير وار از شمال تا جنوب گسترش يافته اند. تنوع آب و هوايی که از ويژگی های خاص کشور کانادا است در هيچ ايالتی همانند ايالت بريتيش کلمبيا جلب نظر نمی نمايد. اين ايالت از آب و هوای نسبتاً معتدلی برخوردار است.

جمعيت اين ايالت حدود 12% کل جمعيت کانادا را تشکيل می دهد که 60% از اين تعداد در ونکوور و ويکتوريا پايتخت بريتيش کلمبيا زندگی می کنند. ونکوور با جمعيت يک ميليون و هشتصد هزار نفری خود سومين شهر بزرگ کانادا محسوب می شود.
 ایالت مانی توبا
مرکز ايالت: وينی پگ

مساحت اين ايالت650,090 کيلومتر مربع است که يک ششم آن را آب فرا گرفته، به همين جهت دارای عظيم ترين ظرفيت نيروی آبی در کانادا می باشد. اين ايالت يکی ازسه ايالت مرکزی کانادا بوده ودر همسايگی اونتاريو از شرق، ساسکاچوان و خليج هادسون از شمال و ايالات متحده از جنوب واقع شده است. سالهای متوالی اغلب ساکنان مانی توبا را افرادی که ريشه انگليسی داشتند تشکيل می دادند؛ اما با تغييراتی که در الگوهای مهاجرتی در سالهای اخير ايجاد شده، مانی توبا به ايالتی تبديل گرديده که در آن هيچ گروه قومی از لحاظ تعداد برتری ندارد. بيش از700 سازمان حمايت از مهاجران در مانی توبا وجود دارند. در حدود 60% از جمعيت کمی بيش از يک ميليونی مانی توبا در شهر بزرگ وينی پگ، مرکز اين ايالت،  زندگی می کنند.
 ایالت نیو برانسویک
 مرکز ايالت: فردريکشن

ايالت نيوبرانسويک با ايالت های نواسکو شيا، کبک و ايالت مِين  در ايالت متحده مرز مشترک دارد. کل مساحت اين ايالت 73500 کيلومتر مربع است، که 85 درصد آن پوشيده از جنگل است. قسمت شمالی اين ايالت کاملاً کوهستانی است و بخش وسيعی از اين ايالت جلگه های مرتفع با پستی و بلنديهايی است که در شرق هموارتر ودر جنوب شرقی مرتفع تر است. وجود دريا تاٌثير نامحسوس در آب و هوای اين منطقه به جز در تابستان داشته است. تمامی  مناطق اين ايالت با فاصله ای کمتر از 200 کيلومتر در کنار اقيانوس آرام قرار دارد، شرايط جوی غالب در اين منطقه است. در زمستان هوای سردی که از جانب شمال می آيد اين منطقه را تحت تاٌثير قرار می دهد ودر تابستان هوای گرم و مرطوب اقيانوس اطلس اعتدال آب و هوايی را سبب می شود.
ایالت نیو فاند لند
مرکز ايالت: سنت جانز

نيو فاندلند شرقی ترين ايالت کانادا است. اين ايالت در شمال شرقی امريکای شمالی و در کنار اقيانوس اطلس شمالی واقع شده است. ايالت نيوفاندلند داری دو منطقه جغرافيايی است: جزيره نيوفاندلند و منطقه اصلی لابرادور.

مساحت کل اين زمين 405,720 کيلومتر مربع است که جزيره نيوفاندلند 112,000 کيلومتر مربع از آن را به خود اختصاص داده است. اين جزيره مثلثی شکل قسمت های جنوبی و شرقی ايالت نيوفاندلند را در بر می گيرد. اين جزيره در دهانه رودخانه سنت لورنس قرار دارد که نيمی از آن تقريباً بين مرکز امريکای شمالی وساحل اروپای غربی واقع شده است. جزيره لابرادور 2/5 برابر جزيره نيوفاندلند است. مناطق جنوبی و مرکز لابرادور و بيشتر مناطق جزيرهٌ نيوفاندلند پوشيده از جنگلهای انبوه است، ولی بخش شمالی لابرادور فاقد جنگل می باشد.

جمعيت نيوفاندلند در حال حاضر تقريباً 574,000 نفر است و مناطق شمال شرقی نيوفاندلند به خاطر امکان صيد ماهی از پر جمعيت ترين مناطق اين ايالت به شمار می آيد. سنت جانز مرکز اين ايالت و مرکز تاريخی و تجاری اين سرزمين است که جمعيتی بالغ بر 172,000 نفر در آن زندگی می کنند.
سرزمین های شمالی
مرکزايالت: يلونايف

مساحت اين ناحيه 1,479,698 کيلومتر مربع است.اين ناحيه به موازات 60 درجه روی نقشهٌ امريکای شمالی به سمت شمال سرزمين شمال غربی کانادا قرار دارد که از غرب با (يوکون)، از جنوب با ايالت های مرکزی، و از شمال وشرق با جديدترين سرزمين کانادا يعنی نانوات هم مرز است. با ايجاد سرزمين جديد نانوات در اول آوريل 1999، مساحت سرزمين های شمال غربی که نزديک به 5/3 ميليون کيلومتر مربع بود به چيزی کمتر از يک و نيم ميليون کيلومتر مربع تقليل پيدا کرد.

به واسطه موقعيت جغرافيايی اين منطقه که در شمال واقع شده سرزمين های شمال غربی اغلب به سرزمين خورشيد نيمه شب معروف شده اند. در ماههای تابستان تقريباً هميشه روشنايی وجود دارد و خورشيد به ندرت غروب می کند. رودخانهٌ مکنزی با طول4,241 کيلومترکه از طولانی ترين رودخانه های دنياست در اين ناحيه قرار دارد. اين منطقه به بيابان يخ زده کانادا معروف است.

 نکتهٌ قابل توجه آن که اين منطقه با وسعت وسيع خود فاقد تنوع آب و هوايی است. در تمامی مناطق اين ايالت شرايط آب و هوايی سخت ويکسان است: زمستان های سرد و طولانی وتاريک با تابستانهای کوتاه، خنک و ابری. شب های زمستان و روزهای تابستان به حدی بلند است که گاهی به بيست و چهار ساعت می رسد. اين منطقه با ميزان بارش اندک يکی از خشک ترين  مناطق جهان نيز به شمار می آيد.

جمعيت اين ناحيه به75 هزار نفر ميرسد. يلونايف مرکزاين منطقه بيش ازبيست هزارنفر جمعيت دارد. بزرگ ترين گروه سرخپوست اين منطقه اينويت ها هستندکه آميزه ای از فرهنگ های مختلف وزبان های گوناگون اند.اهالی قبيله دنه در جنگل هاو مناطق ساحل غربی اقيانوس منجمدشمالی مستقر شده اند.
ایالت نوا سکوشیا
مرکز ايالت:هالی فکس

نواسکوشيا شبه جزيره ای است به طول 580 کيلومتر که خليج فاندی، تنگه نورثامبرلن  و خليج لارنس آن را احاطه کرده است. موقعيت جغرافيايی اين ايالت و وجود بندرهايی با آب های عميق و بدون يخ از عوامل اصلی توسعهٌ اقتصادی اين ايالت به شمار می رود. رشد نواسکوشيا را بايستی مرهون سازگاری اين سرزمين با دريا دانست. اين ايالت با مساحتی حدود 55,491 کيلومتر مربع يک ميليون نفر رادر خود جای داده است. بيش از70% جمعيت اين مناطق را مهاجران جزاير بريتانيا و 18% بقيه را ساکنان فرانسوی تشکيل می دهد.بخش عمدهٌ جمعيت در منطقهٌ هالی فکس متمرکز شده است.

ازخصوصيات آب و هوايی اين منطقه به سبب مجاورت آن با دريا زمستانی سرد، بهاری ملايم، تابستانی خنک و پاييزی است که با تاٌخير از راه می رسد. انبوه يخ های شناور در آب های اطراف اين ايالت و بارش فراوران برف و باران از شرايط اقليمی اين منطقه می باشد.
ایالت نانوات
شهر مرکزی: ايکالويت

مساحت اين ناحيه1,900,000 کيلومتر مربع است. پيدايش سرزمين نانوات به معنی «سرزمين ما» بيانگر واقعه ای مهم در تاريخ اينويت و همچنين کاناداست.پيدايش نانوات در نتيجه مذاکرات دراز مدت ميان اينويت ودولت کانادا صورت گرفت.احتمالاً ساکنان اوليه نانوات افرادی بودند که از طريق تنگه برينگ واز آسيا به اين منطقه آمدند. پيدايش سرزمين نانوات مستقيماً با دعوی مالکيت زمين از جانب اينويت ها نسبت به دولت مرکزی کانادا مرتبط است.

 در طی دهه 1970 اينويت ها مدعی حقوق اجداد خود نسبت به سرزمين های بومی در مناطق قطبی شرقی و مرکزی شدند. طرح قوانين ناحيه نانوات در سال 1993 و موافقنامه مالکيت اين سرزمين به طور همزمان توسط پارلمان کانادا به منظور کمک به اينويت هابرای تشکيل حکومت جديد خود مورد تأييدقرار گرفت.

جمعيت نانوات سريع تر از هر ناحيه ديگری در کانادا رو به افزايش است، اين افزايش طبيعی جمعيت به واسطه ميزان بالای تولد (2/30 تولددر هر هزار نفر در سال 1996)، و ميزان پايين مرگ ومير (3/3 نفر در هر 1000 نفر) در بين اينويت ها می باشد. جمعيت اين منطقه در حدود 24 هزار نفر تخمين زده می شود که 85% از آنها اينويت می باشند.60% جمعيت اين منطقه جديد را جوانان زير 25 سال تشکيل می دهند. نانوات دارای آب و هوايی قطبی با خنک ترين تابستان های روی زمين و زمستان های فوق العاده سرد می باشد.

 در اين منطقه زمستان تقريباً 9 ماه طول می کشد و برف در اغلب سال زمين را پوشانده است. تابستان در اين منطقه بسيار کوتاه بوده و حتی به هفته و يا ماه نيز نمی رسد. سرانجام نانوات با مساحتی نزديک به يک پنجم کل مساحت کانادا در اول آوريل 1999 جزء جديد ترين سرزمين کانادا به شمار آمد.اين ناحيه در بر گيرنده مناطق قطبی شرقی و مرکزی است
ایالت انتاریو
مرکز ايالت: تورنتو

مساحت کلی منطقه 1,068,587 کيلومتر مربع است که يک ششم آن را رودخانه ها و درياچه ها تشکيل می دهند. تورنتو،مرکز ايالت اونتاريو، با دارا بودن بيش از 4 ميليون نفر جمعيت بزرگترين شهر کانادا محسوب می شود. اين ايالت دارای آب شيرين در درياچه های پنج گانه در همسايگی امريکا و آب شور در خليج هادسون وخليج جيمز  در شمال می باشد.

اونتاريو با وجود داشتن جوی متغير از آب و هوای معتدل برخوردار است. هيچ کدام از ايالت های کانادا شرايط آب و هوايی مشابه اونتاريو ندارند. زمستان اين منطقه سرد است، به طوری که درجه حرارت در زمستان به بيش از20- درجه سانتيگراد می رسد؛ اما تابستانهای اين ايالت گرم بوده و دمای آن در برخی موارد از مرز40+ درجه سانتيگراد می گذرد.

وجود چهار فصل مشخص در اين منطقه و بارش يکنواخت باران که تقريباً در همه فصلها به چشم     می خورد از ويژگی های بارز آب و هوايی اونتاريو است. زبان رسمی در اين ايالت انگليسی است، اما زبان فرانسوی نيز در برخی زمينه های فرهنگی نقش مهم و ضروری ايفا می کند.

تورنتو مرکز سيستم مالی کانادا محسوب می شود و دفاتر اصلی اکثر بانکهای بزرگ و عمدهٌ کاناداوشرکت های بيمه در اين شهر قرار دارند.

صنعت توريسم در اونتاريو از موقعيت بسيار ممتازی برخوردار است، به گونه ای که بيش از يک سوم مکان های توريستی کانادا را در خود جای داده است. واژهٌ اونتاريو به معنی آب زيبا می باشد، و وجود درياچه های بزرگ باعث شده تا نام اين ايالت به ايالت درياچه های بزرگ شهرت يابد.
ایالت پرنس ادوارد
مرکز ایالت : شارلوت تاون

جزيره پرنس ادوارد کوچکترين ايالت کانادا می باشدکه در خليج لارنس در شرق نيوبرانسويک و شمال نواسکوشيا واقع شده است.اين جزيره يکی از چهارايالتی است که در حاشيه اقيانوس اطلس قرار دارد، و از نظر جمعيت نيز کم جمعيت ترين ايالت کانادا به شمار می رود.

 جزيره پرنس ادوارد جزيره ای هلالی شکل با مساحت 5,660 کيلومتر مربع است. آب و هوای اين ايالت کاملاً ملايم و دارای تابستانهای خنک و مطبوع و زمستانهای سرد است و به خاطر خاک حاصلخيز برای کشت انواع محصولات کشاورزی بسيار مناسب است. مدارک و شواهد موجود نشان می دهد که اجداد قبايل سرخپوست ميک مک ده هزار سال پيش در اين جزيره می زيسته اند.

درسال 1917، جزيره پرنس ادوارد مستعمرهٌ فرانسه شد، وتا 30 سال پس از استعمار فرانسه بر اين جزيره جمعيت آن فقط 700 نفر تخمين زده می شد. در سال 1755، با تبعيد مردم بومی آکادين از ايالت نواسکو شيا توسط حکومت بريتانيا به اين جزيره جمعيت آن به دو برابر افزايش يافت.

 در سال 1769، اين جزيره با نام سنت جونز به مستعمره ای مستقل تبديل شد ودر سال 1799 ميلادی به خاطر پرنس ادوارد، شاهزادهٌ انگلستان، نام وی را بر اين جزيره نهادند، و سرانجام در سال 1873 ميلادی به کشور متحد کانادا ملحق شد. جمعيت اين جزيره 136,561 نفر است که از اين تعداد 62 درصد آن در مناطق روستايی زندگی می کنند.
ایالت کبک
مرکز ايالت: کبک سيتی

کبک با 1,540,687 کيلومتر مربع مساحتی بيش از سه برابر فرانسه و هفت برابر انگلستان را دارا می باشد که به اين ترتيب بزرگترين ايالت کانادا محسوب می شود. اونتاريو، نيوبرانسويک، لابرادور وايالت متحده همسايگان کبک می باشند. حدود80% ساکنان کبک در مراکز شهری که در حاشيه رودخانه تاريخی و زيبای لارنس واقع شده است، زندگی می کنند. زمين های پست اطراف اين رودخانه دارای بيش از يک ميليون درياچه ورودخانه است.

گستردگی جغرافيايی اين ايالت تنوع آب و هوايی منطقه را موجب می شود. در مناطق شمال و مرکز اين ايالت که به مناطق قطبی شباهت دارند زمستان سرد و طولانی  و تابستان کوتاه و خنک است، نواحی جنوب در زمستان پوشيده از برف و دارای تابستان گرم و مرطوب است.

کبک سيتی مرکز اين ايالت و سومين شهر بزرگ ايالت است. از7/7 ميليون جمعيت ساکن کبک، بيش از5 ميليون نفر ريشهٌ فرانسوی داشته و زبان فرانسوی زبان مادری 82 درصد از ساکنان آن می باشد.از سال 1951 تا 1996 جمعيت آن از 29% کل جمعيت کانادا به 25% کاهش يافت.

علت عمدهٌ اين امر تمايلات جدايی طلبانه فرانسويان در کبک بود که مانع جذب مهاجران بيشتر و باعث مهاجرت برخی از غير فرانسوی تباران کبک به ديگر ايالت های کانادا گرديد. ازسال 1970 تا امروز مهاجرت بخش عمده ای از سرمايهٌ اقتصادی و فرهنگی ايالت را تشکيل داده است.
ایالت ساسکا چوان
شهر مركزي : رژينا

مساحت اين ايالت651,903 کيلومتر مربع است که نيمی از آن پوشيده از جنگل است. آب و هوای آن حاره ای است و دارای

زمستانهای سرد و طولانی و تابستانهای گرم می باشد. طولانی ترين روز سال در اين سرزمين از17 ساعت تابش خورشيد بهره می گيرد وبه علت کاهش ميزان بارندگی از مناطق خشک کانادا محسوب می شود. اولين ساکنان اين ايالت را سرخپوستان چيپ ويان در منطقه شمالی، چادر نشينان بلک هوت در مناطق هموار شرقی، و مردمان آسينی بوين در منطقه غربی تشکيل می دادند.

امروزه ايالت ساسکاچوان دارای جمعيت تقريبی 1,019,478 نفر می باشد که ساکنان آن را نه تنها انگليسی ها و فرانسوی ها بلکه مهاجرانی از کشورهای آلمان، اوکراين، اسکانديناوی، هلند، لهستان، روسيه و کشورهای غير اروپايی تشکيل داده اند.
سرزمین  یوکون
مرکز ايالت: وايت هورس

يوکون منطقه ای هم مرز با آلاسکا مساحتی به وسعت 482،517 کيلومتر مربع اندکی کمتر از 5% کل مساحت کانادا می باشد که در منتها اليه شمال غربی کانادا قرار دارد. جمعيت يوکون حدود 50 هزار نفر تخمين زده می شود که 60% آن در وايت هورس زندگی می کنند. پراکندگی متوسط جمعيت کمتر از يک نفر در هر کيلومتر مربع می باشد.

نام اين ايالت از واژه سزخپوستی يوکي به معنای «بزرگترين» سرزمين کوه های بلند، رودخانه های بی پايان، حيات وحش بيکران و فصولی با آب و هوای کاملاً متفاوت الهام گرفته است. يوکون همانند همسايه شمالی خود – سرزمين شمال غربی – سرزمين خورشيد نيمه شب در طی تابستان ناميده می شود.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: